Hali hazırda tercih edilen mal transferi hizmetlerinin en popüleri olarak nitelendirilebilinecek komple yük taşımacılığı sistemi, iki nokta arasında taşınması gereken malların alternatif yollar ile taşındığında birden fazla araca gereksinim duyması durumunda TIR ve benzeri büyük çaplı araçlar ile toplu biçimde bir arada taşınması organizasyonu olarak tanımlanabilmektedir. Komple yük taşımacılığı alternatif metotlara göre tercih edilebilinecek en ekonomik seçenek olarak belirtilebileceği gibi, bunun yanı sıra taşınması sağlanan ürünlerin gerek bindirme indirme gerekse de taşıma sırasında görebileceği zarar ve kayıpları da minimuma indirebilmektedir. Kişinin kontrolü dışında bulunan herhangi bir programa tabii tutulmadığı için zaman açısından da en hızlı ve pratik taşıma yolu olan sistem, kişi veya kurumların arzu ettikleri saat ve günlerde kullanılabilmektedir.
Akla gelebilecek her türlü irili ufaklı malın taşınması için tercih edilebilien komple yük taşımacılığı, Türkiye içerisinde olduğu kadar dünyanın pek çok merkezinde de uzun yıllardır binlerce firma tarafından aktif olarak kullanılmayı sürdürmektedir. Özellikle uzun süreli ortak çalışmalarda belirli bir plan ve program çerçevesine oturtulduktan sonra zaman ve maddiyat açısından sunduğu avantajları daha yüksek boyutlara çıkarmayı da mümkün kılan komple yük taşımacılığı, uzun yıllar boyunca devam edecek memnuniyetli işlemlere fırsat verebilmektedir. TIR araçların günden güne teknolojik olarak daha ileri düzeylere ulaşmaları sayesinde yük taşımacılığının taraflara olan maliyeti de düşük değerlere ulaşmaktadır.

 

komple-yuk-tasimaciligi-10